S*Harley Niva´s Ragdoll & Maine Coon Uppfödning

FÖDDA 6 SEPTEMBER 2021😻 Nu har Dagny’s och Sebaztian’s fina kull fötts ❤️ Detta är 10 veckor gamla DORIS, hon är LEDIG! ❤️

Föräldrarna: S*Fia Sol’s Dagny och S*Odontassens Sebaztian

Detta kommer bli JÖNSSONLIGAN-Kullen 😻

Söker fint hem till Doris , nu är de 3 grabbarna Tingade  😻i

Leveransklara 29 NOVEMBER 2021 ❤️

Bilder på Föräldrarna är här  ❤️

Vi har beviljats tillstånd enligt § 16 i Djurskyddslagen av Länsstyrelsen att driva kattavel.

(krävs om man har mer än 3 kullar/år)


Jag gick en kurs i katt-lära på internet hösten/vintern-09, det var en PawPeds-kurs.
Rosetten är ett bevis på att man blev Godkänd!!!

                        🙂